Иванчо се разхождал с баща си

Веднъж Иванчо се разхождал с баща си и вървейки по пътя си, те срещнали непознат човек, когото Иванчо поздравил:
– Здравей чичко!
Баща му го питал учуден:
– Откъде познаваш този човек?
Иванчо отговорил:
– Ами, той е от инспекцията по чистотата. Всеки ден като отидеш на работа, той идва вкъщи и пита мама: „Чисто ли е?“