Иванчо попитал баща си

Иванчо се прибрал вкъщи и попитал баща си:
– Тате, виждал ли си смачкани пет лева?
– Не…
Иванчо смачкал пет лева и му ги показал. След десет минути отново го попитал:
– Тате, а виждал ли си смачкани десет лева?
– Не…
Иванчо смачкал десет лева и му ги показал. След още десет минути, Иванчо отново го попитал:
– Тате, а виждал ли си смачкани петдесет лева?
– Не…
Иванчо смачкал петдесет лева и му ги показал. След още десет минути отново го попитал:
– Тате, а виждал ли си смачкани тридесет хиляди лева?
– Не…
– Тогава отиди в гаража да видиш…