Инспекторка влязла в учебен час

Инспекторка влязла в учебен час на първи клас. Учителката искала децата да съставят изречения с буквата „К“. Иванчо постоянно вдигал ръка и инспекторката накрая му дала думата. Иванчо започнал:
– Когато Крив Колю с коравия космат к*р клецаше кака Куна – кьоравата край кооперативния курник, кокошките крякаха…
– Достатъчно, след часа остани! – казала инспекторката.
След разговора с инспекторката притеснената учителка попитала Иванчо:
– Какво стана?
– А, нищо! Попита ме за адреса на Крив Колю…