Имало една ненаситна царица

Имало едно време една царица, която била ненаситна за с*кс. Нямало мъж, който да може да я задоволи напълно. Обявила тя награда от десет торби жълтици за оня мъж, който успее да я задоволи. Не успее ли обаче, вместо награда, щял да получи десет тояги на гол гръб. Изредили се млади и прави левенти, но никой не успявал. Застанал един дядо на опашката, около 80 годишен. Младите го гледали и му се смеели:
– А бе, дядо! Какво си се наредил тука с младите? Никой от останалите не успява да я задоволи, че ти ли, бе?
Нищо не казал дядото на глас, само се подсмихнал под мустак. Дошъл неговия ред и влязъл той при царицата. Един час, два часа, пет часа… Накрая излязла царицата изпотена и казала:
– Не мога повече! Дайте му десет торби с жълтици!
Излязъл дядото, минал покрай опашката, а младите цъкали с език и го попитали:
– Абе, дядо! Как успя, бе? На твоите години…
Дядото се подсмихнал леко и отвърнал:
– Ами, знае ли човек… къде ще го чукне парализата?