Имали магазини „Плод Зеленчук“

Моше и Гарабет имали магазини „Плод Зеленчук“ на една и съща улица. Рано сутринта Моше сложил една голяма табела пред магазина си: „ЗЕЛЕ 2 лв./кг.“
Веднага след него Гарабет извадил огромна табела: „ЗЕЛЕ 1,50 лв./кг.“
Минута по- късно Моше сменил своята табела: „ЗЕЛЕ 1 лв./кг.“
Почти моментално Гарабет извадил нова табела с надпис: „ЗЕЛЕ 0,50 ст./кг.“
Моше моментално отговорил със следващата табела: „ЗЕЛЕ 0,20 ст./кг“
Тръпнел евреина в очакване за реакцията на арменеца, но такава нямало. Изминал работният ден и вечерта Моше победоносно минал през магазина на арменският си колега и закачливо го попитал:
– Как е колега? Аз днес продадох три тона зеле, а ти?
Гарабет отвърнал пренебрежително:
– Зеле ли? Че аз не съм зареждал зеле днес…