Имал мерак на малката балдъза

Иван бил женен , но имал голям мерак на малката балдъза. Чудел се как да и посегне, че не било редно, грехота, но мерака силен. В селската кръчма се събирали попа, даскала и кмета. Те като елит на селото бистрели на винце и ракийка политиката и решавали проблемите на селото. Иван бил хитрец .Една вечер си намазал с катран лицето, турил си рогата от коча дето заклали миналата зима и почукал късно посред нощ на прозореца на даскало. Даскале, аз съм Сатаната ! Ако Иван не чукне малката балдъза, ще има мор за цяло село! Три пъти подред нощем тропал на прозореца на даскала и му говорел като Сатаната. На другият ден в кръчмата даскала недоспал и изплашен разказал на попа и кмета за случката.
– Попе, ти си божи човек. Нощеска при мен идва Сатаната и ми каза, че ако Иван не чукне малката балдъза, ще има мор за цяло село.
Попа отвърнал:
– Даскале, снощи тъй са беше накълвал с онази пивка ракия, че и свети Петър може да си видял.
Иван слушал от съседната маса и вечерта пак се дегизирал и отишъл при кмета:
– Кмете, аз съм Сатаната! Ако Иван не чукне малката балдъза, ще има мор за цяло село!
И пак три пъти му тропал на прозореца. Вечерта кмета изплашен и треперещ споделил за случката:
– Попе и на мен ми се яви Сатаната. Каза, че ако Иван не… малката балдъза, мор за цяло село ще има. Какво ще правим?
Попа отвърнал:
– Кмете, от блаженото ще е. То мазните паржоли дето ги яде снощи тъй действат тежко на стомаха и човек сънува кошмари.
Иван пак чул и вечерта посетил дегизиран попа . Три пъти му тропал на прозореца и три пъти му казвал, че е Сатаната и ако Иван не чукне малката балдъза, голям мор за цяло село ще има. На другият ден още по обяд попа събрал кмета и даскала в кръчмата.
Попа треперещ и озъртайки се казал:
– И на мен ми се яви Сатаната. Боже, опази нас грешните ! – прекръстил се той. Да вземем да направим нещо! То грехота. Боже, опази нас грешните! – пак се прекръстил.
– Да отидем да говорим с баща на момичето. Ей, там батя ѝ наполовина да го тури , че барем половината село да спасим. Боже, опази нас грешните! – прекръстил се пак.
Отишли при бащата на момичето за да кажат за случката и да спасят селото от мор.
Попа му обяснил:
– Бат Любене, голямо зло тегне над селото. Ей, на…. Сатаната са яви и на трима ни и каза, че ако Йовка не даде на батя си, мор за цяло село ще има. Боже, опази! Грехота е, но нека Йовка да даде на батя си наполовина да го тури, че барем да спасим половината село.
Йовка слушала зад вратата и като чула, излязла и тропнала с крак:
– Или целия като на кака, или мор за цялото село!