Глухоням уловил златната рибка

Глухоням уловил златната рибка. Тя му казва, че ако я пусне, ще му изпълни едно желание. Немият направил с пръстите си ромб и си вкарал езика в него. Рибката го погледнала учудено:
– Какво? Сладолед ли искаш?
Глухонемият завъртял глава в знак на отрицание и пак направил ромб, като си вкарал езика в него. Рибката пак гледала недоумяващо:
– Пари ли искаш?
Глухонемият пак кимнал отрицателно и отново повторил всичко. Рибката изнервено казала:
– Не мога да те разбера, „Рено“ на лизинг ли искаш?