Какво е География

Думата география произхожда от гръцката дума geographia и означава „земеописание“. Географията изучава хората, природата и връзките на хората със Земята. Нашата планета и жителите и непрекъснато се променят, затова географията изследва и промените. Географията се състои от два дяла: физическа география – за земята и за географските обекти и икономическа география – за хората и за начина им на живот, с много широк обхват.

Планетата Земя

Географията изучава как Земята се движи в космоса, защото има дни, нощи и сезони, как Слънцето излъчва енергия, за да живеят растенията и животните.

Промените на времето

Географите изследват промените на времето и климата. Те отчитат и предвиждат повтарящи се промени във времето и изучават влиянието на климата върху начина на живот на хората, животните и растенията.

Вода и скали

Водата е изключително важна за живота на Земята. Съдържа се във въздуха около нас и покрива част от земната повърхност. моретата и океаните оформят скалите по крайбрежията, а реките прорязват земната повърхност. Изучаването на океаните и на земната повърхност помага на хората да разберат как се е развила Земята, как може да се промени тя в бъдеще и как да използваме по-добре околната среда.

Хора

Географите изучават хората, които живеят на Земята, начина им на живот, различията и сходствата им, промените в обществата им.

Селища

Географията проучва къде живеят хората и защо обитават точно тези места. Изследва разрастването на селищата и влиянието им върху околната среда.

Географски карти

Картите показват къде са обектите и как изглеждат. чрез тях можем да сравним различни места и да разберем какво ни заобикаля.

Използване на околната среда

Географията проучва как хората си осигуряват храна, вода и на други неща от природата. Изучава човешката дейност и промените, които хората извършват в околната среда.

Съобщения

Географията ни помага да разберем как са свързани обектите по света, как хората общуват, а също и как си влияят транспортът и природата.

Околна среда

Географията ни запознава с промените на околната среда в резултат на човешката дейност. тя доказва колко е крехка Земята и как ние можем да съхраним и да опазим природата.

Защо е важна географията?

Населението на Земята нараства, а нашият начин на живот се променя все по бързо. Степента на замърсяване е висока а хората влияят на Земята толкова много, че нейната природа е в опасност. Географията е важна, защото ни помага да разберем природата и своя начин на живот. Тя обяснява света в който живеем и ни показва как да го използваме по-разумно, за да оцелее той в бъдеще.