Гарабед и Киркор се срещнали

Гарабед и Киркор се срещнали след много години. Оказва се, че Гарабед е лекар, а Киркор – шофьор на камион. Киркор се оплаква:
– Знаеш ли, днес возих едно маце. Довечера ще ми дойде на гости, но аз незнам дали ще мога.
– Нали ти казвам, че съм лекар. Ще ти изпратя по Агопчо лекарство.
Гарабед се прибрал у тях и казва на Агопчо:
– Занеси това флаконче на чичо си Киркор и му кажи сега да вземе едно хапче и при подобна ситуация пак по едно.
Агопчо се заиграл. По едно време се сетил за лекарството на Киркор, затичал се и от улицата му хвърлил флакончето през прозореца:
– Ей, чичо Киркор! Татко ти изпраща това.
На сутринта Гарабед се обажда по телефона на Киркор за да провери резултата.
– Е, Киркор. Как беше?
Отатък се чува тих, измурен, шепнеш гласец:
– Мани, мани!
– Ти да не си изпил всичките хапчета от флакончето?
– Да, да.
– Е, и? Колко? Колко пъти?
– Седемнадесет.
– А тя? Тя оживя ли?
– Ами! Тя не дойде.