Ферма за отглеждане на охлюви

Охлюви се отглеждат в най-различни части на света – Южна Америка, Азия, африка и къде ли още не. Също така те се отглеждат по най-разнообразни причини. Месото на охлювите се готви и се яде, като това не е просто храна е си е направо деликатес. Черупките им се използват за изработката на всякакви аксесоари и най-различни декоративни елементи. Също така, охлювите в контролирани количества могат да бъдат използвани за унищожаване на вредните насекоми във фермата. Някой хора си правят ферма за отглеждане на охлюви изцяло с търговска цел (това им е семейният бизнес), докато други го правят само за лична консумация и за домашно употребяване. Ако и вие се интересувате от това как да си направите ферма за отглеждане на охлюви, тук ще намерите някои доста ценни съвети.

Охлюв

– Мястото на кето ще правите вашата ферма за отглеждане на охлюви трябва да е изцяло съобразено с конкретните цели които сте си поставили. Площта трябва да е с подходящ размер, независимо дали сте решили да отглеждате охлюви за продажба или с цел лична консумация. Ако сте решили да отглеждате охлюви в много малък мащаб и само за експеримента (това междо другото е най-добрия начин да се научите да отглеждате охлюви без да търпите големи загуби по време на обучението си) то за целта можете да използвате обикновен закрит сандък или дори по голям кашон (кашона ще е нужно да го подменяте периодично, затова е за предпочитане сандъка). За по голяма популация от охлюви можете да изкопаете дупка в земята (нещо от сорта на окоп, само че по-плитко а за сметка на това по-голямо на площ) и да я оградите с някаква телена конструкция (а защо и да не я покриете с нещо като рабицова мрежа която да предотврати напълно бягството на охлювите от фермата). В никакъв случай не трябва да забравяте че охлювите са способни да се възпроизвеждат много бързо и в един момент могат да се превърнат от обитатели на ферма във вредители. Също така ограждането с телена конструкция предотвратява навлизането на змии, плъхове и други хищници които могат да изядът вашите охлюви. Но дори и така, след като сме елиминирали заплахата от големите хищници, остава тази от по-малките – мравки термити и други.

– Постелете зоната на фермата с влажна, глинеста почва. Поставете цели клони или само листа, които да послужат за убежище на вашите охлюви. Охлювите много обичат тъмни и прохладни места, затова и вашата ферма за отглеждане на охлюви трябва да бъде точно такова място. Също така много внимавайте влажността на въздуха да не пада под нива опасни за охлювите. За регулиране на температурата и влажността на въздуха можете да използвате най-обикновена влажна кърпа, която да мокрите периодично.

-Преценете внимателно с какви охлюви ще стартирате своята ферма. Дали ще започнете да отглеждате новоизлюпени или ще се хвърлите на вече възрастни охлюви. Това също е от особенно решение.

– Преди да купите охлюви и да започнете да ги отглеждате в своята ферма, трябва да сте запознат с един основен факт. А именно, че охлюви се отглеждат по много и различни краища на света но и тези охлюви са различни видове. Преди да закупите охлюви, се убедете че този вид се изкупува във вашия регион (ако ги отглеждате с търговска цел, в противен случай не би трябвало да има особенно значение за вас).

Изобщо, най-добрия вариант е да закупите охлюви от някой друга местна ферма за отглеждане на охлюви.

– Гледайте да запазите подходяща гъстота на отглежданите охлюви. „Подходяща” е много относителен термин, трябва да се съобразите с района в който отглеждате охлювите и с размера до който максимално достига отглеждания вид охлюв.

– Хранете охлювите с листа, плодове и дори фуражи и смески. Освен храна обаче, за правилния растеж на охлювите и особено на черупките им е необходим калций.

– След като веднъж, охлювите във вашата ферма започнат да растат, ще се наложи да отделяте малките от големите. В зависимост от вида който отглеждате, някои охлюви стават възрастни на първата а други видове, чак на втората година.