Фази на луната

Кратко обяснение на фазите на луната:

Фазите на луната се получават вследствие на относителното положение на земята, слънцето и луната. Луната прави една пълна обиколка около земята за 27,3 дни или 27 дни, 7 часа и 43 минути – приблизително. Това изчисление е много относително и се нарича орбитален период. Благодарение на движението на земята около слънцето пълния лунен цикъл изглежда на обитателите на земята, „малко” по-дълъг. За да бъдем точни – 29.5305882 дни.

Слънцето винаги осветява само едната половина на луната – тази която е обърната към него. Когато слънцето и луната са на противоположни страни спрямо земята, луната ни изглежда „цяла”, един ярък кръгъл диск (наричаме го пълнолуние). Когато луната е между земята и слънцето, тя изглежда тъмна (наричаме го новолуние). Четирите основни фази на луната са „Новолуние”, „Първа четвъртина”, Пълнолуние” и „Трета четвъртина”.

Една много стара заблуда за обяснението на феномена фази на луната – хората са смятали че той е причинен поради засенчване на лунната повърхност от земята. Всъщност и този момент го има, но това го наричаме лунно затъмнение което се случва доста рядко. Всъщност причината е че луната е кръгла и осветяването и от слънцето по различен ъгъл образува и различните фази на луната.

Интересен факт за луната е че скоростта и на въртене около собствената и ос е абсолютно същата като тази на въртенето и около земята. Поради тази причина ние винаги наблюдаваме луната от една и съща страна.

Още от дълбока древност фазите на луната са повлиявали културата, езика и най-вече календарите на древните народи. Ориентирайки се по различните фази на луната те са сеели и жънали своята реколта.