Езеро Байкал

Езеро Байкал е пресноводно езеро намиращо се в Източн Сибир, на надморска височина 455 метра. Байкал е най-дълбокото езеро на Земята. Дълбочината му е 1620 метра. Площта на езерото Байкал е 31500 квадратни километра, дължината му достига 636 километра а широчината е 79 километра. Езерото Байкал е разположено в тектонска падина. В Байкал се вливат около 330 реки, а от него изтича само река Ангара. В Байкал има 27 малки острова. Замръзва от декември до май, а през август температурата на водата варира между 9C° и 20Cº. Своеобразната флора и фауна на езерото Байкал се състои от около 1800 вида, като близо 75% от тях са ендемични. Това са тюлени, живораждащи риби, щуки и други видове. Езерото Байкал се използва за риболов и корабоплаване. В Листвянка има лимнологична станция на руската Академия на Науките. Езерото Байкал е достигнато от русите през 1643 година.