Екстрасенс имал нови клиенти

Някакъв екстрасенс имал нови клиенти, които били много мнителни и искали сериозно доказателство. Човека ги завел до прозореца и казал:
– Виждате ли човека отсреща в блока? Оня на 6-тия етаж, който пуши цигара по долни гащи?
– Да, виждаме го!
– Сега ще го накарам да си изхвърли телевизора!
Съсредоточил се той и започнал да го гледа втренчено. Човекът от балкона на секундата изгасил фаса, влязъл вътре и след секунда излязъл с една микровълнова фурна, която без да губи време метнал през балкона. Екстрасенсът се напрегнал още по-силно и „жертвата“ пак влязла, изнесла аудиосистема с две колони и я метнал. Нашият вече съвсем концентрирано забелил очи, даже отворил прозореца за по-директен контакт. Човечецът отново се втурнал и с много зор изкарал огромен хладилник, който последвал съдбата на другите електроуреди, на плочките пред блока. Екстрасенсът вече бил бесен. Целия почервенял от напрежение, дал всичко от себе си, при което онзи отсреща разперил ръце и се провикнал:
– Нямам телевизор, бе! Нямам!