Едно момченце чуло

Едно момченце чуло, че всеки възрастен крие поне една тайна и за това възрастните много лесно могат да бъдат изнудвани. Момченцето се прибрало в къщи и казало на майка си:
– Знам цялата истина!
Майката бързо дала на сина си 20 долара и казала:
– Само не казвай нищо на баща си!
Когато се прибрал и бащата, детето и на него казало:
– Знам цялата истина!
Бащата веднага извадил 40 долара и казал:
– И дума не казвай на майка си!
На следващият ден момченцето тръгнало към училище и по пътя срещнало пощальона:
– Знам цялата истина – казало детето.
– Така ли? – зарадвал се пощальонът. – Тогава ела да прегърнеш баща си?