Един мъж карал автомобила си

Един мъж карал автомобила си, но той се развалил близо до един манастир. Мъжът отишъл до манастира, почукал на вратата и казал:
– Автомобила ми се развали. Бих ли могъл да остана вечерта тук?
Монахът с радост го приел, приготвил му вечеря и дори оправил колата му. Заспивайки, мъжът чул странен шум. На сутринта питал монаха какъв е бил този шум, но монаха му казал:
– Не мога да ти кажа! Не си монах!
Мъжът се разочаровал, но все пак благодарил и продължил по пътя си.
Няколко години по-късно, на същият този мъж, автомобила му отново се развалил пред същия манастир. Монахът отново с радост го приел, нахранил го и дори поправил колата му. Вечерта чул същият странен шум, който бил чул преди години. Сутринта отново попитал монаха, но монаха му казал:
– Не мога да ти кажа! Не си монах!
Мъжът отговорил:
-Добре, добре. Ужасно много искам да знам. Ако единственият начин да науча е да стана монах, тогава така да бъде. Как да стана монах?
Монахът казал:
-Трябва да обиколиш целия свят и да ми кажеш колко стръкчета трева има и точно колко песъчинки има по света.
Мъжът се съгласил и започнал мисията си. След 45 години се върнал и почукал на вратата на манастира:
– Обиколих целия свят и узнах това, което искате. На света има 145,236,284,232 стръкчета трева и 231,281,219,999,129,382 песъчинки.
Монахът отговорил:
– Поздравления, синко. Вече си монах! Сега вече мога да ти покажа пътя към този шум.
Монахът завел мъжа до една дървена врата и му казал:
– Истината за шума се крие зад тази врата.
Мъжът опитал да отвори, но било заключено:
– Много смешно… може ли ключа?
Монахът му дал ключа и той отворил вратата. Зад нея видял още една врата, само че от камък. Мъжът отново помолил за ключа. Монахът му го дал и той отворил вратата, но само за да види още една врата, този път направена от рубини. Поискал от монаха още един ключ. Той му го дал, а мъжът отворил вратата, но видял още една врата, този път от сапфири. Мъжът преминал през врати от изумруди, сребро, топаз и аметист. Най-накрая, монахът му казал:
– Това е последния ключ за последната врата!
Мъжът бил безкрайно доволен от този факт. Той отключил вратата, натиснал дръжката, отворил я и останал изумен от източника на този странен шум. Какъв е той, обаче не мога да ти кажа, защото не си монах…