Един мъж чакал влака

Един мъж чакал влака си на гара Враца. Видял едно премръзнало птиченце и го прибрал в пазвата си на топло. Влакът му дошъл, той се качил и седнал в купето срещу една възрастна дама. Когато влакът потеглил, от топлината, шума и клатушкането, птиченцето се събудило, а човекът заспал. Птиченцето се опитвало да излезе през пазвата, обаче не могло и затова се шмугнало надолу. Накрая успяло да се подаде през разкопчания му цип, а възрастната жена възкликнала, не вярвайки на очите си:
– Господине, едното ви яйце изглежда се е излюпило…