Един човек си търсел работа

Един човек си търсел работа и както си обикалял и търсел и изведнъж ненадейно попаднал на една фирма, която си търсела служители. Там шефът на фирмата му казал:
– Имам нужда от работници! Трябва само да ми кажеш, дали имаш някакви здравословни проблеми. На мене ми трябват здрави работници, защото работата е много тежка.
– Ами, какво да Ви кажа… преди две години ми отстраниха топките. Ако това е проблем за Вас…
– Няма никакъв проблем! Щом е само това, веднага ще Ви назнача на работа. Още от утре започвате. Елате към 11 часа.
– Искам само да ви попитам, защо към 11 часа? Нали се започва от 8 часа?
– Не се притеснявай! Твоите колеги и без това от 8 до 11 часа само си клатят топките, а ти щом нямаш, значи няма какво да клатиш…