Един човек бил много богат

Един човек бил много богат, имал много приятели, много познати, към които бил щедър. Случило се обаче така, че загубил парите си. Фирмите му фалирали. Приятелите и познатите изчезнали. Жена му го напуснала, децата спрели да му говорят. Целият му живот се сринал. Опитал да намери работа тук и там, но без успех. Накрая, стигнал до дъното на отчаянието, решил да се обеси. С последните си пари влязъл в един магазин да купи въже. В магазина продавачът го попитал:
– За какво ти е това въже, човече?
– Животът ми се преобърна, загубих всичко! Няма вече за какво да живея! Ще се обеся – отговорил той.
Продавачът му дал му въжето, а с него и една бележка и му поръчал:
– Щом се прибереш у вас, прочети бележката преди да се обесиш.
Тръгнал си човекът, прибрал се, приготвил примката и се сетил за бележката. Извадил я от джоба си и прочел: „Няма да е все така!“… Помислил малко човекът и някаква надежда се зародила у него. Махнал въжето от врата си. Минало време. Малко по малко човекът започнал пак да се замогва. Възстановил бизнеса си и парите си. Решил да даде угощение в чест на това, че отново живее добре. Поканил целия град, дошъл и продавачът. Стоял кротко на една маса и само наблюдавал. Отишъл при него домакинът и му казал:
– Благодаря ти, добри човече! Ти ми спаси живота с онази бележка. Сега отново съм богат, имам приятели и животът ми има смисъл. Кажи какво да направя за да ти се отблагодаря?
Продавачът го погледнал, поклатил глава и му казал:
– Нищо не искам, освен да запомниш добре: „Няма да е все така!“.