Джон и Бил играели на карти

Джон и Бил играели на карти заедно със своите съпруги. Една от картите на Джон паднала под масата и когато той се навел да я вземе, забелязал, че жената на Бил не носела нищо под роклята си. Продължили играта и след известно време Джон отишъл до тоалетната и на излизане се сблъскал с жената на Бил в коридора. Тя го попитала:
– Хареса ли ти това, което видя под масата?
– О, да, много ми хареса!
– Срещу 100 долара можеш да го имаш! Бил утре е втора смяна на работа и ако дойдеш към два следобед, можем да свършим работата!
На другия ден Джон пристигнал в два следобед, свършили работата, платил 100 долара и си заминал. Вечерта Бил се прибрал и още от вратата попитал жена си:
– Идва ли днес следобед Джон?
– Ами да, отби се за минутка.
– Даде ли ти 100 долара?
Жената си помислила: „О, Господи! Той знае всичко!“.
– Да, даде ми 100 долара.
– А, чудесно, защото преди обед мина и ги взе назаем от мен, като каза, че задължително ще мине да ги върне следобед…