Две жени си говорели

Две жени си говорели и едната попитала другата:
– Кой взима важните решения у вас?
– Мъжът ми, разбира се! Всичко важно той го решава, аз се занимавам само с дреболиите.
– Например?
– Ами, той решава най-глобалните неща. Аз се занимавам с ежедневието, с бита, с подробностите…
– По-конкретно?
– Ами, по-конкретно… Аз, например решавам какво ще има за обяд, къде да излезем вечерта, каква рокля да си купя, какви тапети да сложим в спалнята, съпруга ми какво да се облича, кога да влиза във фейсбук, каква работа да си търси, дали и къде да си купим къща…
– А какви са важните неща, които той решава?
– О, ами нали ви казах – глобалните неща: дали подкрепяме политиката на Европейския съюз, дали сме за ядрено разоръжаване, как да се справим с ислямска държава, какво да правим с бежанците…