Две момчета се прибирали

Две момчета се прибирали късно през нощта. Пътят им минавал през гробищния парк. По средата на гробищата, те дочули някакви странни почуквания от един от парцелите. Тресейки се от страх, момчетата забелязали някакъв старец, който се трудел с чук и длето над един от надгробните камъни.
– Господи, човече, изкара ни ангелите, бе! Ние тука решихме, че има призраци! Щяхме да се побъркаме от страх! Какво правиш толкова късно с тоя чук и това длето?
– Какво правя ли? Поправям грешката на ония идиоти, дето са правили надгробния камък. Ето вижте, объркали са ми името…