Двама ловци вървели

Двама ловци вървели тихо по пътеката в гората. Изведнъж единият извикал:
– Видя ли?
– Ъ? Какво?
– Заек пробяга вдясно!
След малко пак:
– Видя ли?
– Ъ, не… какво?
– Ей, там имаше лисица!
След малко пак извикал:
– Видя ли?
На другият му станало неловко:
– Да… видях, видях!
– Е? И защо стъпи в него?