Двама ловци си говорели

Двама ловци си говорели и единият казал:
– Вчера, докато бях в гората, както си ходех спокойно-спокойно и хоп… изскочи една мечка от храстите. Като я видях, веднага взех пушката и започнах да стрелям. Не можах да я оцеля и побягнах. Обаче мечката ме погна. Тичам аз, а тя подир мене. Тъкмо когато беше на косъм да ме хване и хоп… подхлъзна се и падна. Пак стана и се затича, обаче тъкмо да ме хване… и пак се подхлъзна и падна.
И другият ловец учуден попитал:
– Добре бе, ти как така не се н*сра от страх?
Първият отговорил:
– А ти на какво мислиш, че се подхлъзваше мечката, бе?