На долното легло в спален вагон

На долното легло в спален вагон спял мъж. Внезапно усетил, че нещо капе на гърдите му. Сънен докоснал веществото, помирисал го и с погнуса установил, че това са ла*на. Той скочил и раздрусал спътника си от горе и му извикал:
– Ей, събуди се, бе! Насрал си се на сън!
А онзи невъзмутимо му отвърнал:
– Аз не спя…