Дисторсия

Дисторсията е вид аберация на оптичната система, при която образът на права линия не е права, а се извива в дъга. Дължи се на неравномерното увеличение на частите на образа. Оптични Системи при които не се наблюдава явлението дисторсия се наричат ортоскопични. Ортоскопични оптични системи са например повечето бинокли, далекогледи и телескопи. При фотографските симетрични обективи с линейно увеличение, дисторсия не се наблюдава. Дисторсията е най-елементарната (като нагледно математическо описание) от всички геометрични аберации. В някои конкретни случаи дисторсията не се разглежда като дефект а по-скоро като търсен ефект. Такъв случай е фотографския ефект „рибено око“ (Fish eye). Подобен вид обективи се използват и за заснемането на големи площи от летателни апарати понеже зрителният ъгъл под който заснемат е значително увеличен и по-голяма част от площта попада в кадър.