Динамометър (силомер)

Динамометъра (силомера) е уред за измерване на механичните сили или моменти. При тяговия динамометър (силомер) еластичната деформация на силовото звено  (пружина, кристал и други), предизвикана от действуващата сила, се предава механично, хидравлично или електрически на измервателните инструменти. Въртящият се динамометър представлява механична спирачка на Прони, електрическа спирачка или хидравлична спирачка (при някои динамометри е възможно да се срещнат комбинирани и трите вида). Мерните единици в които измерват измервателните инструменти на динамометъра са Нютони.