Динамити

Динамитите са взривни вещества с бризантно действие (скоростта им на детонация е приблизително 8000 метра в секунда). Динамитите представляват смес  от нитроглицерин (обикновено съдържанието му не надвишава повече от 75% ), нитроцелулоза и кизелгур (инфузорна пръст) или някакво друго поресто вещество. Динамитите могат да бъдат заменени функционално с амонити, понеже те са значително по-евтини и безопасни. Основната употреба  на динамитите и амонитите е в строителството, минното и военното дело.