Диалог по време на изпит

Диалог между преподавател и ученик по време на изпит:
– Знаеш ли изобщо нещо?
– Знам!
– Кажи ми какво знаеш?
– По предмета знам!
– По кой предмет?
– По този, по който се явявам на изпит!
– По кой предмет се явяваш на изпит?
– Еее, ама вие вече почнахте много да издребнявате…