Четирима мъже разговарят

Четирима мъже разговарят на тема коя професия дава най-голяма възможност съпругата да изневери:
– Най-големите рогоносци са лекарите! Постоянно дежурства, спешни случаи…
– Не си прав! Виж военните – постоянно наряди, обучения…
– Глупости, моряците са най-големите рогоносци! С месеци в морето…
– Ти какво ще кажеш? – попитали четвъртия, който седял умислен.
– Какво да кажа? Аз съм лекар… На боен кораб…