Доставка на храна

Първият човек, осъществил доставка на храна за възрастен човек в условия на самоизолация, е Червената шапчица.