Черен рицар на черен кон

Един черен рицар на черен кон искал да се омъжи за принцесата на кралството. Отишъл и почукал на портата. Отвътре се чул гласът на краля:
– Кой е?
– Черния рицар на черен кон! – отвърнал черният рицар на черен кон.
– Кой черен рицар на черен кон? – попитал краля.
– Абе, оня черен рицар на черен кон.
– Ааа, оня черен рицар на черен кон ли, какво искаш?
– Дойдох да се омъжа за дъщеря ти.
– Няма да ти я дам толкова лесно. Първо трябва да отидеш през деветата планина в десетата и да ми дадеш сапфира на дъното на езерото.
Черния рицар на черен кон тръгнал и отишъл от деветата планина в десетата и извадил сапфира на дъното на езерото. Отишъл и почукал на портата и пак се чул гласа на краля:
– Кой е?
– Черния рицар на черен кон. – отвърнал черния рицар на черен кон.
– Кой черен рицар на черен кон?
– Оня черен рицар на черен кон.
– Ааа, онзи черен рицар на черен кон ли, сега пък какво искаш?
– Донесох ти сапфира!
Кралят се замислил и казал:
– Сега, ще трябва да отидеш и да спасиш чичковите червенотикеничковчета от дракона.
Черния рицар на черен кон тръгнал. Отишъл и се бил с дракона девет дни и девет нощи и спасил чичковите червенотикеничковчета. Отишъл пред портата и потропал. Отвътре се чул гласа на краля:
– Кой е?
– Черния рицар на черен кон. – отвърнал черния рицар на черен кон.
– Кой черен рицар на черен кон?
– Оня черен рицар на черен кон!
– Ааа, оня черен рицар на черен кон ли, какво искаш?
– Спасих чичковите червенотикеничковчета и ти ги нося.
Кралят не искал да си даде дъщерята, затова му възложил последно изпитание:
– Иди в деветото кралство и го завладей.
Тръгнал черния рицар на черен кон да завладява деветото кралство. Бил се той сам срещу цяла армия пет седмици и накрая победил и го завладял. Отишъл пред портата и захлопал. Пак се обадил краля:
– Кой е?
– Черния рицар на черен кон. – отвърнал черния рицар на черен кон.
– Кой черен рицар на черен кон?
– Оня черен рицар на черен кон!
– Ааа, онзи черен рицар на черен кон, какво искаш?
– Завладях деветото кралство и искам да се омъжа за дъщеря ти.
Краля вече разбрал, че волята на черния рицар на черен кон била много голяма и отишъл при дъщеря си в най-високата кула. Почукал на вратата и принцесата попитала:
– Кой е?
– Краля.
– Какво искаш?
– Черния рицар на черен кон иска да се омъжи за теб.
– Кой черен рицар на черен кон? – попитала принцесата.
– Оня черен рицар на черен кон.
– Ааа, оня черен рицар на черен кон ли, ама той много грозен, бе…