Час по Английски език

В час по Английски език, учителката попитала най-добрата ученичка Кинка:
– Как е на английски език „госпожица“?
Момичето бързо отговорило:
– Това е „МИС“!
Учителката я попитала:
– Как ще кажеш на английски език „Госпожица Кинка“?
Учителката още не била задала въпроса, когато от последния чин Иванчо се провикнал:
– „Мискинка“, госпожо!