Бронзова епоха

Бронзовата епоха е период от историята на човечеството, през който оръдията на труда и оръжията се изготвят от мед и бронз. Бронзовата епоха обхваща периода от четвъртото хилядолетие до първото хилядолетие (за Европа започва от средата на третото хилядолетие) преди новата ера. По време на така наречената бронзова епоха, значително се ускорява развитието на техниката и културата: изменят се формите на оръдията и глинените съдове. На много места в Европа и Азия скотовъдството става самостоятелен отрасъл на стопанството. В Близкия изток се развиват поливното земеделие, занаятите и писмеността. В началото на бронзовата епоха племената в днешните български земи живели върху селищни могили, в пещери и наколни жилища, а по-късно в села с разпръснати жилища. През бронзовата епоха се развива грънчарството, като най-често се правели съдове с две или четири дръжки и различна форма и размери. През последния период на бронзовата епоха е силно развит добива и обработката на метали.