Безработен кандидатства за работа

Безработен кандидатства за работа като чистач на тоалетни в голяма IT компания. Шефът на Човешки ресурси го вика на интервю, а след това му организира изпит, като го кара да отпуши една тоалетна. След изпита му казва:
– Назначен си, дай ми email-а си и ще ти изпратя формулярите, които трябва да попълниш, както и датата, и часа, когато да дойдеш на работа.
Човекът отчаяно му отговаря, че няма компютър, нито e-mail. Шефът на човешки ресурси му казва, че съжалява, но след като няма email, това означава, че не съществува във виртуалното пространство, а след като не съществува, не можа да получи работата. Човекът излиза отчаян, без да знае какво да прави, само с 10 долара в джоба. Решава да отиде в супермаркета и да купи 10 кг. ягоди, като тръгва от врата на врата, за да ги продаде. За по-малко от два часа удвоява капитала си. Повтаря операцията три пъти и се прибира с 60 долара в джоба! Осъзнава, че може да продължи по същия начин. Започва все по-рано да излиза от вкъщи и да се прибира все по-късно и умножава парите с всеки ден. Купува ръчна количка, после камион и след известно време се оказва начело на малка флотилия за доставки. След 5 години човекът вече е собственик на една от най-големите мрежи за дистрибуция в САЩ. Тогава се замисля за бъдещето на семейството си, решава да сключи застраховка „Живот“. Обажда се на застраховател, избира си план и когато разговорът наближава края си, застрахователят го пита за e-mail-a му, за да му изпрати офертата. Човекът отговаря, че няма e-mail.
– Интересно – казва застрахователят – нямате e-mail, а сте успял да построите тази империя! Представете си къде щяхте да бъдете сега, ако имахте e-mail…
Човекът се замисля и отговаря:
– Щях да чистя тоалетни…