Аминокиселини и амини

Аминокиселини

Аминокиселините са карбонови киселини, съдържащи в молекулата си аминогрупа – NH2. Аминокиселините са структурен елемент на белтъчните молекулии представляват безцветни кристални вещества с амфотерни свойства. Аминокиселините са широко разпространени в азотния обмен на живите организми и са основен източник за образуване на белтъци, ферменти, хормони, амоняк и пикоч. Своето основно приложение аминокиселините намират при производството на лекарства и пластмаси.

Амини

Амините са органични съединения, съдържащи аминогрупа – NH2. Амините биват мастни и ароматни, а според броя на заместените водородни атоми биват първични, вторични и третични.  Амините имат основен характер и са широко разпространени в природата. Приложение амините намират в производството на лекарства, багрила и аминопласти.