Звъни се в Бърза помощ

Звъни се в Бърза помощ.
– Баба ни е на деветдесет години и внезапно онемя. Вече изобщо не може да говори!
Лекарят пристигнал веднага и попитал бабата:
– Какво става, бабче? Съвсем нищо ли не можеш да кажеш?
– Ами, глупости! Говоря си напълно нормално!
– Ами близките ви твърдят друго.
– Че какво да говоря с тези п*дераси…