Журналист взема интервю от овчар

Журналист взема интервю от овчар:

– Колко вълна дават вашите овце?
– Черните или белите?
– Черните.
– Дават всяка по два килограма.
– Ами белите?
– Ами и те дават по два килограма.
– Колко мляко дават?
– Кои? Черните или белите?
– Черните…
– Дават всяка по два литра.
– Ами белите?
– И те също дават по два литра.
Журналистът много се объркал:
– Но защо все питате – черните ли, белите ли?
– Вижте сега, черните овце са мои…
– Е хубаво… Ами белите?
– И те също са мои.