Жироскоп

Жироскоп е симетрично бързовъртящо се твърдо тяло, чиято ос на въртене може да изменя посоката си в пространството. Обикновено се окачва карданно в пръстени, за да има три степени на свобода. Жироскопът е тежък, когато опорната му точка не съвпада с центъра на тежестта, и свободен от сили, когато съвпада.Оста на симетрия на жироскопа се стреми да запази направлението си в пространството.ЖироскопПриложение жироскопа намира за стабилизиране на движения, в жирокомпасите, изкуствения хоризонт и други бордни уреди.