Жената на полицай чистила прозорците

Жената на полицай чистила прозорците и казала:
– Мъжо, как ще измия прозорците отвън? На третия етаж сме, а ме е страх да не падна.
– Няма страшно, Марче! Ще сложим една дъска и аз ще седна отвътре, а ти ще седнеш отвън и така ще чистиш.
Седнала жената, но по едно време взела, че изтървала парцала. Полицаят скочил и казал:
– Спокойно, аз ще донеса парцала.
Когато слязъл долу, видял жена си да лежи на плочките:
– Ей, Марче, все бързаш! Нали ти казах, че аз ще отида да донеса парцала…