Жена минавала през парка

Една жена минавала през парка. Изведнъж иззад храста се чуло:
– Стой!
Тя спряла.
– Лягай!
Легнала.
– Пълзи!
Запълзяла.
Изведнъж чула до ухото си съчувствен глас:
– Госпожо, да не ви е лошо? Аз тука обучавам кучето и ви гледам, че пълзите…