Зет решил да се отърве от тъща си

Зет решил да се отърве от тъща си. Приятелите му го посъветвали.
– Нека да изглежда като злополука! Купи ? един Москвич осмак на старо – ще се пребие с него.
След няколко дни тъщата потрошила москвича, но без дори да се натърти.
– Ще ти трябва нещо по-бързичко – казали му приятелите. Вземи една Лада самара, сигурна работа!
След три дни срещнали нещастния зет, който бил силно опечален.
– Какво стана?
– И ладата потроши, а на нея и няма нищо!
– Братче – казали добрите приятели – ще трябва да се бръкнеш повечко. Вземи един ягуар, да ти е мирна главата!
След три дни срещнали вече бившия зет, целият облечен в черно, но ухилен до ушите.
– Изяде я! – викнал отдалече. Три дни я яде, ягуарът му с ягуар, обаче до шушка я изяде!