Земноводни (Amphibia)

Земноводни (Amphibia) са клас гръбначни животни. Земноводните съчетават белези на водни (от каквито произхождат) и на сухоземни животни. Тялото на земноводните животни може да има дължина от 1,5 сантиметра до 1,5 метра (например гигантската саламандра). Кожата на земноводните е пигментирана, гола, покрита със слуз (често силно отровна), водопропусклива и поема голям процент от газообмяната на организма. Земноводните дишат с бели дробове, ларвите и някои възрастни (пещерен протей) дишат с хриле. Земноводните имат два кръга на кръвообращение, съществува, макар и непълно, разделяне на артериална и венозна кръв. Съществуват около 1900 вида земноводни (според някои автори са дори повече от 2800), разпределени в три разреда: безкраки земноводни, опашати земноводни и жаби (безопашати земноводни). В България се срещат 15 вида земноводни. Земноводните живеят предимно в топлите области, по влажни места и сладководни водоеми. Ларвите на земноводните са водни, при някои (амблистома) не се превръщат във възрастни (неотения). Храната на земноводните включва предимно безгръбначни, като с хранителните си навици земноводните унищожават значително количество насекоми. Понякога земноводните се явяват проблем за рибарниците, понеже изяждат хайвера и малките рибки. Водните жаби се използват за храна в големи количества.