Здраво, силно и добре функциониращо сърце

Защо понякога наричаме сърцето помпа?
Работата на вашето сърце е да доставя кислород и хранителни вещества на всички органи и тъкани в тялото ви. Сърцето прави това като изпомпва кръв от белия дроб (откъдето се взима кислорода) до всички участъци на тялото (където се доставя кислорода). След това сърцето изпомпва кръвта обратно в белия дроб, завършвайки цикъла, който ви държи живи денонощно в продължение на години.

Как всъщност изглежда сърцето?
Сърцето ви е съставено от четири взаимносвързани камери, всяка със своята роля в изпомпването на кръвта. Бедната на кислород кръв навлиза в сърцето през дясното предсърдие. Когато предсърдието се напълни, то изпомпва кръвта в камерата под него – дясната сърдечна камера. Тази по-голяма камера изстисква кръвта от сърцето право в един кръвоносен съд, наречен пулмонална артерия, която отвежда кръвта в белия дроб. След като поеме кислорода, кръвта се връща в сърцето през пулмоналните вени и навлиза в лявото предсърдие. Когато лявото предсърдие се напълни, то изпомпва кръвта в по-голямата камера под него. След това лявата сърдечна камера с помощта на силната си мускулатура изпомпва кръвта обратно в тялото.

Как бие сърцето?
Милионите клетки на вашето сърце реагират на малки импулси от електричество. Сърцето създава свои собствени електроимпулси на едно специално място в
горната си част, наречено синусо-атриален (СА) възел.  СА възелът е съвкупност от специализирани клетки, намиращи се в предсърдието, която произвежда слаби електрически импулси и ги разпраща до останалата част от сърцето. СА възелът усеща кога предсърдието се е изпълнило с кръв и изпраща електрически импулси, които карат мускулите на предсърдието да се съкращават. Контракцията изтласква кръвта от предсърдието в долната камера на сърцето.

Колко често бие сърцето?
Нормалното сърце бие от 60 до 100 пъти в минута, постоянно и в ритъм, така че времето между всеки два удара да е приблизително еднакво. В зависимост от
нуждата от кислород, сърцето може да бие по-бързо или по-бавно. Тялото ви казва на сърцето от колко кислород се нуждае.

Какво е атриовентрикуларен възел?
АВ възелът или атриовентрикуларен възел е друга специализирана група от клетки, намираща се между предсърдието и долната камера. Той задържа пулса
само за няколко хилядни части от секундата преди да го пропусне към сърдечната камера. В резултат от това първо бие предсърдието, изтласквайки кръвта към сърдечната камера и чак след това се извършва и биенето на вече напълнената с кръв сърдечна камера.