Зайо Байо нахлул с шут

Зайо Байо нахлул с шут в бърлогата на лъва, а вътре били малките лъвчета. Зайо ги попитал:
– Тука ли е баща ви?
– Не, няма го.
– Тогава като се върне, му кажете, че ще го е*а в г*за! – и тряснал вратата с всичка сила.
Лъвът се прибрал и малките лъвчета му разказали през сълзи какво се било случило. Лъвът се ядосал и излязал да търси заека, за да провери каква е тази работа. Ходил из гората, срещнал заека и го подгонил. Зайо Байо на бегом минал между клоните на едно дърво. Лъвът решил, че и той може да мине, обаче си заклещил врата. Зайо Байо минал зад лъва, повдигнал му опашката и с погнуса казал:
– Доста намирисва, ама какво да се прави, обещах на децата…