Мъж се завърнал след двегодишна наборна служба в армията

Мъж се завърнал след двегодишна наборна служба в армията. Жена му веднага го задърпала към спалнята, но той я спрял с решителен глас:
– Нека първо да излезем да се поразходим малко!
Излезли те в парка и мъжът започнал да и обяснява:
– Виждаш ли прекрасното синьо небе?
– Да, виждам го, но хайде да се връщаме по-бързо у дома.
– А виждаш ли онези красиви борове?
– Разбира се, че ги виждам, но…
– А онези хубави дъбове виждаш ли ги?
– Да, виждам ги…
– Гледай ги сега внимателно и добре ги запомни, защото следващите три месеца ще гледаш само тавана…