В един завод чакали проверка от министерството

В един завод чакали проверка от министерството. Началникът инструктирал работниците си:
– Не искам никакви недоразумения. Каквото и да стане,  давайте си вид, че точно така е трябвало да се получи.
Комисията дошла и тръгнала на проверка из завода. В единия от цеховете, докато комисията оглеждала производството, се чул силен шум и една от стените рухнала. Един от работниците вдигнал ръка, погледнал си часовника и казал:
– Еха, десет и половина. Точно по график!