Затънал с колата си в една канавка

Мъж затънал с колата си в една канавка на междуселски път. Отишъл пеша до близкото село да търси помощ. Намерил един селянин, който се съгласил да изтегли колата му с коня си. Отишли те при затъналия автомобил, завързали го за коня и фермерът започнал да вика:
– Дий, Сивчо, дий!
Конят не помръднал.
– Дий, Черньо, дий!
Конят отново стоял на място без да помръдне.
– Дий, Белчо, дий!
Конят отново не помръднал.
– Дий, Герчо, дий!
Конят без никакво усилие измъкнак колата от канавката и шофьорът учудено попитал селянина:
– Защо наричаш коня си с четири различни имена?
– Защото Герчо е сляп. Ако разбере, че ще работи сам, за нищо на света няма да се помръдне от мястото си…