В задния двор имало дърво

В задния двор на къщата имало едно дърво. Някои от клоните трябвало да се отрежат и една събота Манол запалил резачката, подпрял стълбата и се покатерил да свърши тази работа. В другия край на двора, двамата му сина ритали топка. Както често се случва в такива истории, топката ударила стълбата, тя се разклатила, Манол загубил равновесие, отрязал си три пръста на лявата ръка, при падането си счупил левия крак, който бил заклещен, а при удара на главата му в цимента, тя се разцепила, носът му бил размазан и също така имал няколко пукнати ребра. Когато успял да вдиша глътка въздух с изпразнените си дробове, Манол изревал като заклано прасе на жена си Минка, която в това време гледала някакъв турски сериал:
– Вааай… Минке мааа… Вааай…, Минкеее…
Изскочила Минка и като видяла Манол изплющян на цимента, целия облян в кръв и със сцепена кратуна, без няколко пръста и без няколко зъба, единият му крак сгънат наобратно… малко останало да припадне.
– Божке, Маноле! Какво стана?
– Веднага викай бърза помощ, ма! Да идват и да ма закарват в болницата, че целия са потроших, ма…
Хукнала тя вкъщи, за да си вземе телефона и след малко се върнала крещейки.
– Маноле бе, на моя телефон му е паднала батерията, а пък твоя е заключен… Кажи си паролата, за да го отключа!
Когато чул това, Манол станал, позабърсал се, поизтупал се, понаместил си счупения крак и казал:
– Нищо ми няма, какво ще звъниш на бърза помощ, да ги занимаваш с глупости. Ей сега ще ми мине, като на куче…