Японската фирма за пирони „Кашимуро“

Собственикът на японската фирма за пирони „Кашимуро“ решил, че ще си направи реклама на стоката и се обърнал към най-добрата рекламна агенция:
– Искам добра реклама, която ясно да показва добрите качества на стоката ми.
От рекламната агенция му отвърнали, че няма никакви проблеми. Просто да си пусне телевизора на другия ден в 8 и да види рекламата. Отишъл си човека в тях и зачакал рекламата. В уречения час човека пуснал телевизора и видял следното:
На телевизора се показал един голям кръст и двама римляни заковавали Исус Христос за него. Той от своя страна виел от болка. След тази сцена се появил огромен надпис :
„Пирони „Кашимуро“ – няма измъкване“.
Когато видял рекламата, собственикът се притеснил, защото била прекалено брутална и щяла да изплаши клиентите му. Отишъл отново в агенцията, но този път със следната молба:
– Искам рекламата да е кратка, ясна и съдържателна.
Изпратили го пак със същата уговорка. Седнал той и зачакал. Настанало време за рекламата и човека, какво да види… В близък кадър се показала една ръка, а в нея имало забит пирон. После камерата се отдалечила и се видял Исус на кръста. В горната част на екрана имало надпис – „Пирони „Кашимуро“ – няма измъкване“.
Собственика пак се притеснил и този път предявил следните изисквания към рекламната агенция.
– Може ли, в рекламата да няма Исус Христос на кръст?
Прибрал се човека вкъщи за да гледа рекламата. Тя започнала, а съдържанието и било следното. В кадъра имало един голям кръст, пред него стояли двама римляни, а в далечината Исус Христос бягал. Единият римлянин клател главата си и мърморел:
– Ако го бяхме заковали с пирони „Кашимуро“, нямаше да избяга…