Възрастни жени си говорели

Три възрастни жени си говорели и от дума на дума покрай децата, внуците и плетките, отворили и темата за с*кса и мъжете. Едната се оплакала на другите:
– А пък моя, вече не може!
Другата казала:
– Той и моят също е с*ксуален инвалид!
Третата пък добавила:
– А пък моят е троен с*ксуален инвалид!
Другите две жени я попитали учудено:
– Как така пък е троен с*ксуален инвалид?
– Ами той, че не може, не може, но на скоро взе, че падна по стълбите, счупи си пръстите на ръцете и си прехапа и езика…